Psychiatrische patienten

 

Psychiatrische patienten

In het kader van de wet Bijzondere Opname in een Psychiatrisch Ziekenhuis (BOPZ) kunnen mensen die lijden aan een geestesstoornis en die daardoor een gevaar voor zichzelf of anderen vormen, gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. In geval van een acute crisis kan dit door een zogeheten inbewaringstelling (ibs) op last van de burgemeester. Deze ibs wordt dan binnen 3 werkdagen getoetst door een rechter aan de hand van een door een psychiater over de patiŽnt opgestelde geneeskundige verklaring. Ter zitting van de rechtbank in de kliniek krijgt de patiŽnt (kosteloos) rechtsbijstand van een advocaat.

Wordt de ibs bekrachtigd dan duurt deze maximaal 3 weken. 

Aansluitend aan een ibs of op apart verzoek zonder een voorafgaande ibs kan een rechterlijke machtiging (RM) worden verzocht voor de duur van maximaal 6 maanden. Ook in een dergelijk geval krijgt de patiŽnt kosteloze rechtsbijstand van een advocaat.