Psychiatrische patienten

 

Psychiatrische patienten

In het kader van de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg kunnen mensen die lijden aan een geestesstoornis en die daardoor een gevaar voor zichzelf of anderen vormen, gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. In geval van een acute crisis kan dit door een zogeheten crisismaatregel op last van de burgemeester. Deze crisismaatregel wordt dan binnen 3 werkdagen getoetst door een rechter aan de hand van een door een psychiater over de patiënt opgestelde medische verklaring. Ter zitting van de rechtbank in de kliniek krijgt de patiënt (kosteloos) rechtsbijstand van een advocaat.
Wordt de crisismaatregel bekrachtigd dan duurt deze maximaal 3 weken.
Aansluitend aan een crisismaatregel of op apart verzoek zonder een voorafgaande crisismaatregel kan een zorgmachtiging worden verzocht voor de duur van maximaal 6 maanden (of bij verlenging 12 of 24 maanden). Ook in een dergelijk geval krijgt de patiënt kosteloze rechtsbijstand van een advocaat.