Welkom bij Schwartz advocaten

Wij staan cliënten bij in strafzaken, jeugdstrafzaken, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van minderjarigen, gezagsbeëindigingen en in zaken betreffende psychiatrisch patiënten (Wvggz). 

Ons kantoor is in 1999 opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van het jeugdrecht. Jongeren van 12 tot 18 jaar die te maken krijgen met een strafzaak of met een ondertoezichtstelling en /of (gesloten) uithuisplaatsing in een justitiële jeugdinrichting of jeugdzorginstelling zijn bij ons aan het goede adres. Ook na de strafzaak, bijvoorbeeld bij de aanvraag van uw Verklaring omtrent Gedrag of bij een oproep voor DNA-afname, kunnen wij u bijstaan. 

Niet alleen minderjarigen kunnen ons benaderen voor advies en rechtsbijstand. Ook volwassenen die met het strafrecht in aanraking komen, kunnen bij ons terecht met iedere strafzaak van welke omvang dan ook.

Wanneer u te maken krijgt met een verzoek tot een ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing of een gezagsbeëindiging, dan staan we u graag bij.

Daarnaast kunnen wij iedereen die met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) te maken krijgt, rechtsbijstand verlenen. (Voorheen was dit BOPZ.)

Wij doen dus voornamelijk, maar niet alléén maar jeugd(straf)zaken. Informatie over onze praktijk is te vinden op deze website. Kijk dus gerust verder.