Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestaat uit een strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel. 

Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken.

Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst worden. 

In sommige gevallen heeft een minderjarige met beide gebieden te maken. Vanwege onze specialisatie in het jeugdrecht kunnen wij deze cliënten deskundig terzijde staan.