Strafrecht

Voor minderjarige verdachten gelden deels andere procesregels dan voor volwassenen. Zo vindt de behandeling van de strafzaak bij minderjarigen achter gesloten deuren plaats. Dat wil zeggen dat alleen ouders, hulpverlener(s) en de advocaat op de zitting aanwezig mogen zijn. 

De maximale duur van straffen die kunnen worden opgelegd wijken ook af. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen bijvoorbeeld maximaal één jaar jeugddetentie opgelegd krijgen, boven de 16 jaar is dat maximaal twee jaar jeugddetentie. In bijzondere gevallen (bijv. bij een zeer ernstig feit) kunnen minderjarigen vanaf 16 jaar volgens het volwassen strafrecht berecht worden. In dat geval gelden de strafmaxima van het volwassen strafrecht. 

De aard van de straffen is ook anders; bij minderjarigen wordt vaker een werk- of leerstraf opgelegd dan bij volwassenen en wordt jeugddetentie voor de ernstiger delicten bewaard of voor recidivisten (d.w.z. verdachten die al meerdere keren zijn veroordeeld). 

Na het strafproces kunnen wij ook behulpzaam zijn, bijvoorbeeld wanneer uw verklaring omtrent gedrag wordt geweigerd, u opgeroepen wordt om uw DNA af te staan of indien u recht heeft op een schadevergoeding. 

Het voert te ver om alle specifieke kenmerken van het jeugdstrafrecht hier te omschrijven.
Neem voor meer informatie gerust contact op met ons kantoor.