Advocaten

Mr. L.M.A. Schwartz

Mr. L.M.A. Schwartz (beëdigd in 1999) heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam 7 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Na de oprichting van zijn kantoor had hij eerst een algemene praktijk en houdt hij zich nu bezig met jeugdzaken, zowel civiel als strafrechtelijk, volwassen strafrecht als ook met zaken van psychiatrisch patiënten. Mr. Schwartz is sedert 2010 tevens (kinder)rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam.

Sinds enige jaren is hij als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam waar hij het vak jeugdrecht geeft en aan de Hogeschool van Amsterdam.

Bovendien geeft hij trainingen jeugdrecht aan medewerkers van verschillende hulpverleningsinstanties. Mr. Schwartz spreekt naast het Nederlands vloeiend Duits en Engels en beheerst redelijk het Frans.

Mr. T. de Wit

Mr. T. de Wit is na haar master Privaatrecht en Strafrecht zeven jaar aan de Universiteit van Amsterdam verbonden gebleven als docent familie- en jeugd(straf)recht. Sinds 2012 is zij werkzaam bij Schwartz advocaten, eerst als juridisch medewerkster en sinds 2016 als advocaat. Haar specialisaties zijn het strafrecht, het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht (ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigingszaken).

Naast haar werkzaamheden bij Schwartz advocaten is zij nog steeds docent familie- en jeugd(straf)recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is zij gastspreker bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam. Zij spreekt Nederlands en Engels.