Profiel

Minderjarigen en meerderjarigen die in aanraking komen met politie en/of justitie hebben recht op een advocaat die gespecialiseerd is in het (jeugd)strafrecht. Juist in dit rechtsgebied vinden voortdurend veranderingen plaats en is het van groot belang dat de advocaat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Het onderhouden van goede contacten met alle hulpverlenende instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Stichting, Jeugdbescherming, de reclassering en Levvel is zeer belangrijk voor een goed verloop van een (jeugd)strafzaak. 

Onze kennis houden wij in alle rechtsgebieden op peil door het volgen van cursussen, het bijhouden van jurisprudentie (rechtspraak) en wetgeving en natuurlijk door het dagelijks bijstaan van (minderjarige) cliënten. Tevens geven wij trainingen en cursussen aan hulpverleners en onderwijs aan studenten van de Universiteit van Amsterdam,  de Hogeschool van Amsterdam en de kinder- en jongerenrechtswinkel Amsterdam.