Werkwijze

Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij deskundig zijn, gemakkelijk toegankelijk zijn en van het begin tot het einde van de zaak intensief contact onderhouden met zowel de cliënt als met alle daarbij betrokken partijen, zoals de ouder(s), de (jeugd)reclassering, de gezinsmanager etc. 

Voorafgaand aan de zitting bereiden wij samen met cliënt de zaak voor bij ons op kantoor. Als de cliënt in een instelling of een (jeugd)gevangenis verblijft, zullen wij hem of haar bezoeken om de zaak te bespreken. Dit betekent dat wij de gang van zaken vóór, tijdens en na de zitting uitgebreid uitleggen en het dossier gezamenlijk doornemen. 

Wij staan in alle zaken, klein of groot, onze cliënten terzijde en kunnen door onze unieke kennis en ervaring de belangen optimaal behartigen.